Διήμερο Εκπαιδευτικού

Σχολική Χρονιά 2019-2020

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Διήμερο Εκπαιδευτικού, Σεπτέμβριος 2019
Θεματική Ενότητα Παιχνίδια: Προγαμματισμός - Διδακτική Πράξη - Αξιολόγηση 04/09/2019
Καλές πρακτικές: Καρτέλες Εργασίας με ενδεικτικά παιχνίδια 04/09/2019

Σχολική Χρονιά 2017-2018

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Διήμερο Εκπαιδευτικού, Σεπτέμβριος 2017
Η Θεματική Ενότητα της Γυμναστικής μέσα από τους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας 06/09/2017

Σχολική Χρονιά 2016-2017

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Διήμερο Εκπαιδευτικού, Σεπτέμβριος 2016
Θεματική Χορός – Δείκτες - Αξιολόγηση 06/09/2017

Σχολική Χρονιά 2015-2016

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Διήμερο Εκπαιδευτικού, Σεπτέμβριος 2015
Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία μέσα από τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής 08/09/2015
Δραστηριότητες Φ.Α. για τα ανθρώπινα δικαιώματα 08/09/2015

Σχολική Χρονιά 2014-2015

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Διήμερο Εκπαιδευτικού, Σεπτέμβριος 2014
Βελτίωση κινητικών δεξιοτήτων – Παρατήρηση - Ανατροφοδότηση 02/12/2014
Διήμερο Εκπαιδευτικού 2014:Πρακτική Εφαρμογή Α.Π. 02/12/2014

Σχολική Χρονιά 2013-2014

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Διήμερο Εκπαιδευτικού, Σεπτέμβριος 2013
Παρουσίαση    

Σχολική Χρονιά 2012-2013

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Διήμερο Εκπαιδευτικού, Σεπτέμβριος 2012
Η Φυσική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο στο πλαίσιο των αρχών των ΝΑΠ και του Προγράμματος Σπουδών Φυσικής Αγωγής 02/11/2012