Φυσική Αγωγή Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η αποστολή του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής είναι να συμβάλει στη δημιουργία των αυριανών πολιτών, οι οποίοι θα αγαπήσουν την άσκηση και θα την κάνουν καθημερινό τρόπο ζωής. Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει ίσες ευκαιρίες στα παιδιά και να τα αντιμετωπίσει ισότιμα έτσι ώστε να αναπτύξουν, να εφαρμόσουν και να βελτιώσουν κινητικές δεξιότητες σε ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, ενισχύει τα παιδιά να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, καλλιεργώντας και αναπτύσσοντας τη συλλογικότητα, την αλληλεγγύη, την ευγενή άμιλλα, την αγωνιστικότητα και το σεβασμό σε κανόνες, σε ηθικές και σε κοινωνικές αξίες. Τέλος βασική επιδίωξη αποτελεί η προσωπική ανάπτυξη του κάθε παιδιού, η προσωπική του επιτυχία καθώς και η ανάπτυξη και διατήρηση των σχέσεων με τα άλλα παιδιά.

Η ιστοσελίδα έχει σκοπό να ενημερώσει και στηρίξει τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Φυσική Αγωγή παρέχοντας τόσο επιμορφωτικό όσο και διδακτικό υλικό. Το διδακτικό υλικό που προτείνεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί τροποποιημένο ή αυτούσιο αναλόγως των αναγκών των παιδιών και των εκπαιδευτικών.