Καρτέλες Εργασίας

Θεματική ΕνότηταΑρχείοΗμερομηνία
Γυμναστική
Καρτέλες Διδασκαλίας /Παρατήρησης / Αξιολόγησης - Διδακτικές Φράσεις
Πλάγιο Ρολάρισμα 17/01/2018
Κυβίσθηση 17/01/2018
Ανακυβίσθηση 17/01/2018
Τροχός 17/01/2018
Κατακόρυφος 17/01/2018
Γέφυρα 17/01/2018
Καρτέλες Εργασίας για Δημιουργία Κινητικών Ακολουθιών με δοσμένα κριτήρια
Καρτέλα 1 09/02/2018
Καρτέλα 2 09/02/2018
Καρτέλα 3 09/02/2018
Καρτέλα 4 09/02/2018
Καρτέλα 5 09/02/2018
Καρτέλα 6 09/02/2018
Καρτέλες Εργασίας για Δημιουργία Κινητικών Ακολουθιών με τυχαία επιλογή δεξιότητας για συμπερίληψη σε κινητική ακολουθία 09/02/2018
Καρτέλες Εργασίας για Δημιουργία Κινητικών Ακολουθιών με ελεύθερη επιλογή δεξιοτήτων 09/02/2018
Παιχνίδια
Παιχνίδια Κυνηγητού 13/11/2017
Παιχνίδια Άμυνας Επίθεσης 13/11/2017
Παιχνίδια Στόχου 13/11/2017
Παιχνίδια με Δίκτυ ή Τοίχο 13/11/2017
Παιχνίδια με Κτύπημα Αντικειμένου και Τρέξιμο 13/11/2017
Παιχνίδια Συνεργασίας 13/11/2017
Παιχνίδια προαγωγής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 13/11/2017
Έντυπα για τις Ημερίδες Στίβου
Ατομική καρτέλα 1 13/11/2017
Ατομική καρτέλα 2 13/11/2017
Δίπλωμα Συμμετοχής 1 13/11/2017
Δίπλωμα Συμμετοχής 2 13/11/2017
Ομαδική καρτέλα - Ακόντιο 1 13/11/2017
Σχεδιάγραμμα Γηπέδου ΓΣΖ 13/11/2017
Σχεδιάγραμμα Μακαρείου Σταδίου 13/11/2017
Σχεδιάγραμμα Τσιρείου Σταδίου 13/11/2017
Σχεδιάγραμμα Γηπέδου Βοηθητικό Τσιρείου Σταδίου 13/11/2017
Σχεδιάγραμμα Λανιτείου Σταδίου - Μονό Κυκλικό Μοντέλο 20/04/2018
Σχεδιάγραμμα Λανιτείου Σταδίου - Διπλό Κυκλικό Μοντέλο 20/04/2018