• Οικοσελίδα
  • Επιμόρφωση
  • Συνεργατικές Κοινότητες Μάθησης

Συνεργατικές Κοινότητες Μάθησης

Οι Συνεργατικές Κοινότητες Μάθησης (ΣΚΜ) είναι ομάδες 10-14 γειτονικών σχολείων οι οποίες συνεργάζονται σε θέματα επιμόρφωσης, προγραμματισμού, εφαρμογής και αξιολόγησης σχολικών προγραμμάτων. Η δημιουργία και λειτουργία τους στηρίζεται στις διεθνείς αντιλήψεις, οι οποίες αναφέρουν ότι η επιμόρφωση γίνεται αποτελεσματικότερη όταν γίνεται στο σχολικό περιβάλλον με έμφαση στη συνεργασία των εκπαιδευτικών του ίδιου του σχολείου ή περιορισμένου αριθμού σχολείων της ίδιας περιφέρειας.

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Επιμορφώσεις ΣΚΜ: Η Θεματική της Γυμναστικής: Ρυθμική στην διδακτική πράξη
Καρτέλα - Περιεχόμενο - Ρυθμική 14/09/2020
Σχέδιο μαθήματος 14/09/2020
Επιμορφώσεις Συνεργατικές Κοινότητες Μάθησης 13/02/2018
Λευκωσία 30/10/2018
Λεμεσός 30/10/2018
Λάρνακα 30/10/2018
Αμμόχωστος 30/10/2018
Πάφος 30/10/2018
Επιμορφώσεις ΣΚΜ: Η Θεματική της Γυμναστικής: Ενόργανη στην διδακτική πράξη 13/02/2018
Μέρος Α' 17/01/2018
Μέρος Β' 17/01/2018
Καρτέλες Εργασίας για Γυμναστική 13/02/2018