Πρακτικές Εισηγήσεις

Σχολική Χρονιά 2020-2021

Εδώ θα βρείτε τον Οδηγό:Ενδεικτική οργάνωση της ύλης και πρακτικές εφαρμογές της ύλης έτσι ώστε να ανταποκριθεί το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Υγειονομικό Πρωτόκολλο λόγω της πανδημίας Covid-19. Είναι καλό να ξεκινήσετε από τον Οδηγό ο οποίος παραθέτει τόσο τους Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας και παραπέμπει σε πρακτικές εισηγήσεις για την υλοποίησή τους.

Α΄- Γ΄ Tάξη

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Ενδεικτική οργάνωση της ύλης για το Β΄τρίμηνο 19/02/2021
Παραδείγματα Καλών Πρακτικών
1.Προγραμματισμός και Οργάνωση της Ύλης 19/02/2021
2.Οργάνωση Χώρου και Οργάνωση παιδιών 19/02/2021
3.Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι εργασίας των παιδιών 19/02/2021
4.Θεματική Ενότητα "Χορός 19/02/2021
5.Θεματική Ενότητα "Γυμναστική 19/02/2021
6.Θεματική Ενότητα "Στίβος 19/02/2021
7.Θεματική Ενότητα "Δραστηριότητες Ζωής 19/02/2021
8.Θεματική Ενότητα "Παιχνίδια 19/02/2021
Ολυμπιακή Παιδεία
Ενότητα 1 14/09/2020
Ενότητα 2 14/09/2020
Ενότητα 3 14/09/2020
Φυσική Δραστηριότητα
Ενότητα 1 14/09/2020
Ενότητα 2 14/09/2020
Ενότητα 3 14/09/2020
Ενότητα 4 02/02/2021

Δ' - Στ' Τάξη

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Ενδεικτική οργάνωση της ύλης για το Β΄τρίμηνο 23/12/2020
Παραδείγματα Καλών Πρακτικών
1.Προγραμματισμός και Οργάνωση της Ύλης 19/02/2021
2.Οργάνωση Χώρου και Οργάνωση παιδιών 19/02/2021
3.Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι εργασίας των παιδιών 19/02/2021
4.Θεματική Ενότητα "Χορός 19/02/2021
5.Θεματική Ενότητα "Γυμναστική 19/02/2021
6.Θεματική Ενότητα "Στίβος 19/02/2021
7.Θεματική Ενότητα "Δραστηριότητες Ζωής 19/02/2021
8.Θεματική Ενότητα "Παιχνίδια 19/02/2021
Ολυμπιακή Παιδεία
Ενότητα 1 14/09/2020
Ενότητα 2 14/09/2020
Ενότητα 3 14/09/2020
Φυσική Δραστηριότητα
Ενότητα 1 14/09/2020
Ενότητα 2 14/09/2020
Ενότητα 3 14/09/2020
Ενότητα 4 02/02/2021
Παιχνίδια
Παιχνίδια Δ΄- Στ΄τάξης με έμφαση στην Ατομική Εργασία σε Ατομικό Χώρο 14/09/2020