Ενδεικτικό Υλικό Παιδαγωγικής Στήριξης Μαθητών | Μαθητριών

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Εισαγωγικό: Άσκηση Ασπίδα Υγείας 30/03/2020
A', Β', Γ' Τάξη
Ολυμπιακή Παιδεία 1 31/03/2020
Φυσική Δραστηριότητα 1 30/03/2020
Ολυμπιακή Παιδεία 2 22/04/2020
Φυσική Δραστηριότητα 2 24/04/2020
Ολυμπιακή Παιδεία 3 11/05/2020
Φυσική Δραστηριότητα 3 16/04/2020
Φυσική Δραστηριότητα 4 11/05/2020
Δ', Ε', Στ' Τάξη
Ολυμπιακή Παιδεία 1 31/03/2020
Φυσική Δραστηριότητα 1 30/03/2020
Ολυμπιακή Παιδεία 2 22/04/2020
Φυσική Δραστηριότητα 2 24/04/2020
Ολυμπιακή Παιδεία 3 11/05/2020
Φυσική Δραστηριότητα 3 16/04/2020
Φυσική Δραστηριότητα 4 11/05/2020